یکی دیگر از خدمات این مجموعه انجام تست کشش میلگرد جهت ارزیابی نوع و کیفیت میلگرد موجود در بازار می باشد که به تمامی همکاران و مهندسین عزیز پیشنهاد می شود قبل از استفاده از میلگرد خریداری شده در پروژه ، حتما آزمایش کشش میلگرد را انجام داده و از کیفیت آن اطمینان لازم را کسب نمایند.