دانه بندی خاک
دانه بندی خاک
حفاری ماشینی
حفاری ماشینی
پروژه نیاوران
حفاری ماشینی
حفاری ماشینی
پروژه نیاوران
آزمایش گشش میلگرد
آزمایش گشش میلگرد

یکی دیگر از خدمات این مجموعه انجام تست کشش میلگرد جهت ارزیابی نوع و کیفیت میلگرد موجود در بازار می باشد که به تمامی همکاران و مهندسین عزیز پیشنهاد می شود قبل از استفاده از میلگرد خریداری شده در پروژه ، حتما آزمایش کشش میلگرد را انجام داده و از کیفیت آن اطمینان لازم را کسب نمایند.